ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

 1. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης σκοπό έχουν να σας ενημερώσουν για τα νόμιμα δικαιώματα και τις ευθύνες σας όσον αφορά την πρόσβαση και τη χρήση του ιστότοπου στη διεύθυνση https://pateetcreme.smashtheglass.gr/ (εφεξής θα αποκαλείται «Ιστότοπος»). Η λειτουργία του Ιστοτόπου ως ηλεκτρονικού καταστήματος διέπεται και από τη χρήση του ισχύοντος Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΦΕΚ Β’ 969/22-03-2017).

Ο Ιστότοπος λειτουργεί από την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Κωνσταντίνος Καψάλης» και διακριτικό τίτλο «Pâte et Crème», η οποία εφεξής θα καλείται «Επιχείρηση», με έδρα τη διεύθυνση Καρτερίας 16, Αθήνα, 11364, με αριθμό ΑΦΜ: 115274190, ΔΟΥ ΙΓ΄Αθηνών και αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 159709602000.

Οι χρήστες, καθώς και οι επισκέπτες του Ιστοτόπου εφεξής θα αποκαλούνται «Χρήστες». 

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν τη σχέση μεταξύ μας όσον αφορά την πρόσβασή σας και τη συμμετοχή σας στον Ιστότοπο. Η χρήση του Ιστοτόπου αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας των παρόντων Όρων Χρήσης.

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους πρόσβασης και χρήσης του Ιστοτόπου μας, με τους οποίους συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε. Σε περίπτωση όμως κατά την οποία κάποιος από τους παρακάτω όρους δεν σας βρίσκει σύμφωνους, παρακαλείστε να μην χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της επιχείρησης «Κωνσταντίνος Καψάλης». Εμείς μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτούς, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλούμε να επισκέπτεστε κατά περιόδους την παρούσα ιστοσελίδα μας προκείμενου να ελέγχετε αυτούς και άλλες επιπρόσθετες πληροφορίες. 1. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Ιστοτόπου είναι να παρέχει στους Χρήστες έναν εναλλακτικό τρόπο παραγγελίας, πληρωμής και παραλαβής των προϊόντων μας για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτησή τους, με απλές, εύχρηστες και νόμιμες διαδικασίες. 

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα, μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της, χωρίς καμία προειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

Οι υπηρεσίες του Ιστοτόπου δεν απευθύνονται ούτε προορίζονται για χρήση από οποιονδήποτε κάτω των 18 ετών, χωρίς τη συγκατάθεση ενός γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα. Τα άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούν αγορές ή άλλες νομικές πράξεις σε αυτόν τον Ιστότοπο χωρίς τη συναίνεση αυτή, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Με την παρούσα δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών ή ότι έχετε την προαναφερθείσα συγκατάθεση. 

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπό μας με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει οποιονδήποτε ισχύοντα τοπικό, εθνικό ή διεθνή νόμο ή κανονισμό.

Επιπλέον, αποδέχεστε με το παρόν ότι θα αποζημιώσετε την Επιχείρηση  και τους συνεργάτες της για οποιαδήποτε τυχόν ζημία υποστούν εξαιτίας της από μέρους σας παραβίασης ή αθέτησης των παρόντων Όρων Χρήσης. 

Αναφορικά δε με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αυτή αναγράφεται ξεκάθαρα σε αντίστοιχη ενότητα της παρούσας ιστοσελίδας, την οποία και σας καλούμε να αναγνώσετε, αναφέροντας σας τα εξής: Ο κωδικός χρήστη θα πρέπει να είναι εμπιστευτικός και πρέπει εσείς να διαφυλάσσετε τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας του λογαριασμού σας καθώς και των τυχών αλλαγών, ενημερώσεων και δραστηριότητας του λογαριασμού σας. Περαιτέρω δε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία μας δεν συναινεί στην πολλαπλή εγγραφή από το ίδιο φυσικό πρόσωπο, με ανέκκλητο δικαίωμα διακοπή της χρήσης των υπηρεσιών μας, καθώς και στην εισαγωγή ψευδών ή/ και παραπλανητικών στοιχείων.

Συμφωνείτε να μην παραπλανείτε υποδυόμενος οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή χρησιμοποιώντας ψευδή ονόματα ή ονόματα που δεν έχετε εξουσιοδότηση για χρήση. 1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Στο πλαίσιο που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, παραιτείστε ρητώς από οποιεσδήποτε απαιτήσεις έναντι της Επιχείρησης και αποδέχεστε ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση και άλλοι συνεργάτες της Επιχείρησης δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τη χρήση ή την πρόσβασή σας στον διαδικτυακό αυτό τόπο ή/και από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο. 

Επιπλέον, χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχουμε υπηρεσία υψηλής ποιότητας, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη ή τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε στον Ιστότοπό μας. 

Στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, αποκλείουμε κάθε ευθύνη (είτε συμβαίνει λόγω αμέλειας ή άλλης μορφής) για απώλεια ή ζημία που μπορεί να υποστείτε ή οποιοσδήποτε τρίτος σε σχέση με τον Ιστότοπό μας και με οποιονδήποτε ιστότοπο συνδέεται με τον Ιστότοπό μας και σε σχέση με το υλικό του. Αυτό δεν επηρεάζει την ευθύνη μας, η οποία δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί βάσει του ισχύοντος νόμου.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ο Ιστότοπός μας δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο. 

Ούτε ο Ιστότοπος ούτε η Επιχείρηση είναι υπεύθυνοι έναντι των άλλων για τυχόν καθυστέρηση ή μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει της παρούσας συμφωνίας, οι οποίες προκύπτουν από οποιαδήποτε αιτία πέρα από τον έλεγχό μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν γεγονότων ανωτέρας βίας.
 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ο Ιστότοπος προσφέρει παραγγελία, διανομή και παράδοση σε επιλεγμένες περιοχές της Αττικής. Η δυνατότητα και το κόστος διανομής εμφανίζονται μετά την καταχώρηση της διεύθυνσης του καταναλωτή και πριν την τοποθέτηση της παραγγελίας. Εάν βρίσκεστε εκτός των περιοχών κάλυψης της διανομής, θα είναι μόνο δυνατή η παραλαβή της παραγγελίας σας από το κατάστημα.

Όλα τα προϊόντα του μενού (Προϊόντα) εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. 

Αν έχετε κάποια αλλεργία, παρακαλούμε καλέστε μας πριν παραγγείλετε στο τηλέφωνο 2114222171. 1. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μόλις εντοπίσετε το επιθυμητό προϊόν, μπορείτε να το προσθέσετε στο καλάθι αγορών σας χωρίς υποχρέωση, κάνοντας κλικ στο κουμπί «Προσθήκη στο καλάθι». Μπορείτε να προβάλετε το περιεχόμενο του καλαθιού αγορών οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία υποχρέωση κάνοντας κλικ στο κουμπί «Καλάθι» στην πάνω δεξιά γωνία της Ιστοσελίδας. Μπορείτε να αφαιρέσετε προϊόντα από το καλάθι κάνοντας κλικ στο κουμπί «Χ» αριστερά από το προϊόν ανά πάσα στιγμή. Για να αγοράσετε τα προϊόντα στο καλάθι αγορών σας, κάντε κλικ στο κουμπί «Proceed to Checkout». Θα ανοίξει η σελίδα παραγγελίας στη οποία θα μπορείτε να επανεξετάσετε για μία ακόμη φορά όλες τις πληροφορίες παραγγελίας σας, να εισάγετε τα στοιχεία σας και να πραγματοποιήσετε την πληρωμή. Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Αποστολή παραγγελίας» θα γίνει επιβεβαίωση και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία παραγγελίας. Όλη αυτή η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή κλείνοντας το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. 

Όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία μέσω της «ιστοσελίδας», θα σας αποσταλεί για λογαριασμό του Καταστήματος ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας ευχαριστεί για την παραγγελία σας και θα επιβεβαιώνει ότι η παραγγελία σας έχει παραληφθεί (μήνυμα επιβεβαίωσης). Μόλις γίνει δεκτή η παραγγελία σας, αυτό αποτελεί τη συμφωνία μεταξύ σας και του καταστήματος. Εάν το Κατάστημα δεν είναι σε θέση να εκτελέσει την παραγγελία σας, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο δηλώνεται ότι η παραγγελία σας έχει απορριφθεί. 

Πρέπει να γνωρίζετε ότι το Κατάστημα θα κάνει τα πάντα για να ανταποκριθεί στον συγκεκριμένο χρόνο παράδοσης. Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα της παραγγελίας σας καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των παραγγελιών και τις συνθήκες που αντιμετωπίζει το Κατάστημα τη δεδομένη χρονική στιγμή και συνεπώς δεν είναι εγγυημένο. Θα σας ενημερώσουμε αν διαπιστώσουμε μια απρόσμενη σοβαρή καθυστέρηση.

Τα προσωπικά σας στοιχεία θα μοιραστούν με το Κατάστημα κατά την επεξεργασία της παραγγελίας σας. Διατηρούμε συμφωνία με το Κατάστημά μας, με την οποία περιορίζεται η αποκάλυψη ή η περαιτέρω επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών που του παρέχονται από εμάς.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει σωστά τα στοιχεία σας κατά την παραγγελία, γιατί τυχόν λάθη στα προσωπικά σας στοιχεία μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα ή καθυστερήσεις στην παράδοση.  1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Οι γεωγραφικές ακτίνες εξυπηρέτησης των καταστημάτων ενδέχεται να αυξομειώνονται ή να μεταβάλλονται για διάφορες αιτίες, όπως ενδεικτικά οι καιρικές συνθήκες, η κυκλοφοριακή κίνηση, η επέλευση συμβάντων που συνιστούν ανωτέρα βία κ.ά.

Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης αποτελεί εκτίμηση και η παραγγελία του Χρήστη μπορεί να φτάσει νωρίτερα ή αργότερα από τον εκτιμώμενο χρόνο άφιξής της. Παρακαλείται ο Χρήστης να επικοινωνήσει απευθείας με την Επιχείρηση σε περιπτώσεις που αντιμετωπίζει κάποιο ζήτημα ή καθυστέρηση με την παράδοση της παραγγελίας του. 

Σε περίπτωση μη επιτυχούς παράδοσης της παραγγελίας του Χρήστη για λόγους αναγόμενους στο πρόσωπό του, όπως ενδεικτικά:

 • Μη εμφάνιση παραλήπτη της παραγγελίας στο υποδειχθέν σημείο παράδοσης εντός εύλογου χρόνου
 • Μη δυνατότητα εντοπισμού του Χρήστη, παρά τις προσπάθειες από πλευράς της Επιχείρησης και του διανομέα για τον εντοπισμό του μέσω των δηλωθέντων στοιχείων επικοινωνίας
 • Μη δυνατότητα πρόσβασης στο δηλωθέν σημείο παράδοσης ή επικινδυνότητα του συγκεκριμένου σημείου για παράδοση της παραγγελίας

θα επικοινωνήσουμε με τον Χρήστη αναφορικά με τη μη επιτυχή παράδοση της παραγγελίας του, ενώ δεν υποχρεούμαστε στις περιπτώσεις αυτές να του επιστρέψουμε το ποσό που αντιστοιχεί στην παραγγελία. 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Θα έχετε τη δυνατότητα μέσα σε μία ώρα απ’ όταν κάνετε την παραγγελία σας, και σε κάθε περίπτωση πριν ξεκινήσουμε την προετοιμασία της, να την ακυρώσετε αζημίως. 

Προτείνουμε στους Χρήστες κατά την παραλαβή της παραγγελίας τους να ελέγχουν προσεκτικά την κατάσταση των προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους (στην περίπτωση κλειστών συσκευασιών). 

Δεδομένου ότι όλα μας τα προϊόντα είναι ευπαθή, απαιτούν συντήρηση και είναι ευαλλοίωτα, δεν παρέχεται στους χρήστες δικαίωμα υπαναχώρησης από την αγορά, εκτός από τις εξής περιπτώσεις: Παράδοση λανθασμένων ή ελλιπών ή ελαττωματικών προϊόντων ή προϊόντων ακατάλληλων προς κατανάλωση ή προϊόντων που έχουν υποστεί σοβαρή βλάβη κατά τη μεταφορά τους, γεγονός που τα καθιστά ακατάλληλα προς κατανάλωση. 

Στις περιπτώσεις αυτές που αναφέρονται περιοριστικά στην παραπάνω παράγραφο, παρακαλούμε να ενημερωθεί άμεσα η Επιχείρηση τηλεφωνικά ή μέσω email. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να ζητηθεί εκ μέρους της Επιχείρησης από τον Χρήστη κάποια απόδειξη (πχ φωτογραφία) ή επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με την κατάσταση των προϊόντων που παρέλαβε, προκειμένου να εξετάσει η Επιχείρηση το πρόβλημα που αντιμετώπισε με την παραγγελία του.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα προϊόντα τα οποία παρελήφθησαν από τον Χρήστη υπόκεινται στις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις, θα χορηγηθεί σε αυτόν αποζημίωση ή αντικατάσταση με άλλο προϊόν της Επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει ο Χρήστη να παραδώσει στον διανομέα τα προϊόντα που επιθυμεί να επιστρέψει (και μόνο αφότου έχει ενημερωθεί και συγκατατίθεται με αυτό η Επιχείρηση). 

Για επιστροφή χρημάτων, ο Χρήστης θα πρέπει να αναφέρει σε email που θα αποστείλει στην Επιχείρηση την Τράπεζα και τον αριθμό λογαριασμού στον οποίο θα γίνει η επιστροφή. Η επιστροφή χρημάτων εμφανίζεται στον λογαριασμό του Χρήστη εντός τεσσάρων ημερών από την επιστροφή των προϊόντων ή την ακύρωση της παραγγελίας. 
 1. ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και είναι σε Ευρώ. Οι τιμές ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ του Ιστοτόπου και του φυσικού καταστήματος. Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, αλλά οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τις παραγγελίες για τις οποίες λάβατε το μήνυμα (e-mail) επιβεβαίωσης, εκτός από την περίπτωση προφανών σφαλμάτων κατά την τιμολόγηση, για τα οποία θα σας ειδοποιήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Θα έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε την παραγγελία σας μόλις σας ειδοποιήσουμε σχετικά. Η πληρωμή μπορεί να γίνει με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα μέσω του Ιστοτόπου μας. Η χρέωση της κάρτας γίνεται μέσω της «Viva Wallet» (Payments Provider). Η «Viva Wallet» είναι ένας έμπιστος Payment Provider και εξασφαλίζει την αρτιότητα της συναλλαγής. 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο του παρόντα Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων, λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, διακριτικών γνωρισμάτων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων που περιέχονται σε αυτόν, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύονται από το ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, πώληση, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή τους με οποιονδήποτε τρόπο. Η χρήση τους επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη έγγραφη άδεια της Επιχείρησης ή του νόμιμου δικαιούχου τους. Τα δε εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, επωνυμίες και προϊόντα τρίτων, που εμφανίζονται στον παρόντα Ιστότοπο, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών, οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά και τη σχετική ευθύνη γι’ αυτά.

Κάθε παράβαση θα οδηγήσει στην προσήκουσα δικαστική δίωξη εναντίον σας στον κατάλληλο φορέα για την αναζήτηση όλων των διαθέσιμων / δυνατών αποζημιώσεων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους της χώρας παραβίασης.

Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν εγγυόμαστε ούτε δηλώνουμε ότι η χρήση των υλικών που εμφανίζονται στον Ιστότοπο δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων που δεν ανήκουν ή δεν είναι συνδεδεμένοι με εμάς. Συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως μόλις λάβετε γνώση οποιουδήποτε ισχυρισμού ότι ο Ιστότοπος παραβιάζει οποιοδήποτε εμπορικό σήμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα συμβατικά, πνευματικά ή νόμιμα δικαιώματα. 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διατηρούμε αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων φυσικών, ηλεκτρονικών και διαδικαστικών εγγυήσεων, για την προστασία των Πελατών. Τα πρωτόκολλα αυτά περιλαμβάνουν συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ελληνικού νόμου (2472/1997) για την αποφυγή οποιασδήποτε απώλειας, κατάχρησης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης ή καταστροφής των προσωπικών σας πληροφοριών. Παρόλο που προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ασφάλεια των δεδομένων, δεν εγγυόμαστε την ασφάλειά τους.

Προσφέρουμε επίσης ασφαλή παραγγελιοληψία μέσω πιστωτικών καρτών. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός Χρήστη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

Τέλος, να υπενθυμίσουμε ότι τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρείας (Viva) που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του Ιστοτόπου διέπονται από το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Το ηλεκτρονικό κατάστημα https://pateetcreme.smashtheglass.gr/ δέχεται τις πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες Viva, VISA, MasterCard και Maestro.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στη σχετική αναρτηθείσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου Ιστοτόπου.

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Ενίοτε ενδέχεται να συμπεριληφθούν στον Ιστότοπό μας άλλα διαδικτυακά site. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου αυτών των ιστοτόπων και επομένως αποποιούμαστε οποιαδήποτε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους. 

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, καθώς και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου Ιστοτόπου ισχύουν μόνο γι’ αυτόν τον Ιστότοπο και δεν ισχύουν για ιστοτόπους τρίτων μερών στους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση από εδώ. 

 

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η Επιχείρηση δύναται, εντός του πλαισίου που διέπει ο νόμος, να τροποποιήσει τους Όρους Χρήσης δημοσιεύοντας ενημερωμένους ή αναθεωρημένους Όρους Χρήσης στον Ιστότοπο, χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες. Η χρήση του Ιστοτόπου μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή στους Όρους Χρήσης θα θεωρείται ως ρητή αποδοχή σας σε τέτοιους τροποποιημένους όρους και συμφωνείτε επίσης να δεσμεύεστε από αυτούς τους τροποποιημένους όρους.

Επίσης, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει τη χρήση κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες της, καθώς και τη διάθεσή του περιεχομένου στον χρήστη/επισκέπτη που έχει παραβιάσει τους παρόντες Όρους Χρήσης. 1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η Επιχείρηση μπορεί να παρέχει μετάφραση της ελληνικής έκδοσης των Όρων Χρήσης σε άλλες γλώσσες. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε μετάφραση των Όρων Χρήσης σε άλλες γλώσσες είναι μόνο για την εξυπηρέτησή σας και ότι η ελληνική έκδοση θα διέπει τους όρους της σχέσης σας με την Επιχείρηση. Επιπλέον, αν υπάρχουν ασυμφωνίες μεταξύ της ελληνικής έκδοσης των Όρων Χρήσης και της μεταφρασμένης έκδοσης, η ελληνική έκδοση των Όρων Χρήσης υπερισχύει έναντι των άλλων.
 1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Καμία πρόβλεψη των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα σας ως καταναλωτή σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο (2251/1994).

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Χρήστης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από τον Ιστότοπό μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ,  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL) και, ειδικότερα, μέσω των ακόλουθων οργανισμών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών: Συνήγορος για τον καταναλωτή, Έλληνας Μεσολαβητής Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που η διαφορά δεν επιλυθεί μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει για τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει, διατηρώντας το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου, εφόσον αυτό κρίνεται προτιμότερο.
 1. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Εάν κάποια διάταξη της παρούσας συμφωνίας κρίνεται παράνομη ή μη εκτελεστή, δεν θίγεται η συνέχιση με πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα των υπόλοιπων διατάξεων.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου Ιστοτόπου

Θεωρούμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ιδιαίτερα σημαντική και θέλουμε να αισθάνεστε ασφάλεια όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας.

Η Επιχείρηση, συμμορφούμενη προς τις διατάξεις του ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 2016/679 (εφεξής ως ΓΚΠΔ – GDPR) και του εθνικού νόμου 4624/2019, διαχειρίζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που της γνωστοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, εξασφαλίζοντας, σε κάθε περίπτωση, την προστασία και ιδιωτικότητα αυτών.

Με τη χρήση του Ιστοτόπου, συμφωνείτε να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε πληροφορίες σύμφωνα με αυτήν την πολιτική και τις απαιτήσεις του ελληνικού Νόμου, του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων («Γ.Κ.Π.Δ») και των σχετικών αποφάσεων και πράξεων της αρμόδιας εποπτικής Αρχής

Για τον σκοπό αυτό, σας γνωστοποιούμε όσα απαιτεί ο Κανονισμός και ο εθνικός Νόμος για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας και για το πώς χρησιμοποιούμε εμείς τα δεδομένα αυτά. Για τους σκοπούς του Γ.Κ.Π.Δ , θεωρούμε ότι είμαστε ο «υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων» σε σχέση με οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αποκτήσαμε για εσάς.

Όσον αφορά τους υπερσυνδέσμους (hyperlinks) που τυχόν περιλαμβάνει, εφόσον αυτοί παρέχονται από τρίτους, δεν εφαρμόζεται η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά τυγχάνει εφαρμογής η εκάστοτε πολιτική προστασίας κάθε ιστοτόπου.

Παρακαλούμε αφιερώστε τον απαιτούμενο χρόνο και διαβάστε με προσοχή την παρούσα πολιτική προστασίας.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία

Η Επιχείρηση προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι πληροφοριών σχετικών με φυσικό πρόσωπο που ταυτοποιείται ή μπορεί να ταυτοποιηθεί από τις πληροφορίες αυτές, ανεξάρτητα από το αν η ταυτοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα. Ως επεξεργασία των δεδομένων αυτών νοείται κάθε εργασία που πραγματοποιείται αναφορικά με τα δεδομένα αυτά, είτε αυτοματοποιημένα είτε όχι.

Στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες όπως το όνομα, η διεύθυνση κατοικίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός επισκέπτη του Ιστοτόπου.

Η Επιχείρηση προβαίνει σε σύννομη επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς συλλέγει και επεξεργάζεται αυτά αποκλειστικά για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα που τηρεί, φροντίζει να είναι ακριβή και να επικαιροποιούνται, αναζητώντας προς το σκοπό αυτό τη συνδρομή των υποκειμένων των δεδομένων, ήτοι των φυσικών προσώπων που τα δεδομένα αυτά αφορούν, διατηρεί, δε, τα δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των συγκεκριμένων σκοπών.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά την πλοήγησή σας στον Ιστότοπο ή με τη συμμετοχή σας σε κάποιον από τους διαγωνισμούς μας φυλάσσονται σε αρχείο με ευθύνη της Επιχείρησης.
Παρακάτω παρουσιάζουμε τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε:

 • Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας καταγράφεται η διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου) του υπολογιστή πρόσβασης σας, η ιστοσελίδα από την οποία μας επισκέπτεστε, η ταυτότητα συσκευής ή άλλα αναγνωριστικά συσκευής, η ημερομηνία, η ώρα, η διάρκεια επίσκεψης, ο τύπος προγράμματος περιήγησης, οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, ο τόπος προέλευσης του χρήστη και το λειτουργικό σύστημα.

Αυτές οι τεχνικές πληροφορίες μπορούν, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Περιορίζουμε τη συλλογή δεδομένων στα απολύτως απαραίτητα, έτσι ώστε να πετύχουμε την συμμόρφωση με την αρχή επεξεργασίας δεδομένων, που αφορά στην ελαχιστοποίηση επεξεργασίας των δεδομένων.

Κατά γενικό κανόνα, χρησιμοποιούμε τεχνικά στοιχεία, ωστόσο, μόνο στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τεχνικούς λόγους, για τη λειτουργία και την προστασία της ιστοσελίδας και της εφαρμογής μας ενάντια στις επιθέσεις και την κακόβουλη χρήση, καθώς και σε ψευδώνυμη ή ανώνυμη μορφή για στατιστικούς σκοπούς.

 • Προς τους ειδικότερους σκοπούς επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τους οποίους μας παρέχετε δεδομένα με τη βούλησή σας, ήτοι όταν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η Επιχείρηση συλλέγει και επεξεργάζεται τις ακόλουθες πληροφορίες:

– Ονοματεπώνυμο

– Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Στην περίπτωση που παρέχετε προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό τρίτου, πρέπει να έχετε λάβει τη συναίνεση του τρίτου πριν την γνωστοποίηση των δεδομένων του σε εμάς. Στην περίπτωση αυτή, πριν τα πρόσωπα αυτά παρέχουν σε εσάς την ανωτέρω συναίνεση, οφείλετε να τα ενημερώσετε για την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

        

          Σκοποί επεξεργασίας και νομική βάση αυτών

Η απόφασή σας να αποκαλύψετε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι εντελώς προαιρετική και με αυτόν τον τρόπο μας δίνετε τη συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους μας τα γνωστοποιήσατε. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης που μπορείτε να μας παρέχετε θα μπορούσαν ευλόγως να χρησιμοποιηθούν από εμάς, όπως επιτρέπεται από και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Η Επιχείρηση συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν κυρίως όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό της, αποκλειστικά για τους σκοπούς των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιστοτόπου και ιδίως για: (i) να σας αναγνωρίσουν και να σας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας (για τη διαχείριση και την παράδοση παραγγελίας)  ή για να βοηθήσουμε το Κατάστημά μας στην πραγματοποίηση της παράδοσης μιας παραγγελίας ή σε απάντηση σε οποιοδήποτε ερώτημα. (ii) να στείλουμε προωθητικές και διαφημιστικές ανακοινώσεις σε εσάς σχετικά με εμάς και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας μέσω newsletters. (iii) να υποστηρίξουμε κάθε άλλο σκοπό που θα δηλώνεται κατά τη στιγμή της συλλογής των πληροφοριών σας, με την επιφύλαξη τυχόν προτιμήσεων που ενδεχομένως έχετε δηλώσει. (iv) την πρόληψη δόλιων συναλλαγών και κλοπής, (v) για τη συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο, κυβερνητικό αίτημα, δικαστική απόφαση ή με άλλο τρόπο προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας ή άλλων, (vi) την εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεων μας και την έγερση αξιώσεων εξ αυτών και (vii) την προστασία των συμφερόντων της Επιχείρησης. 

Θα θέλαμε ακόμη να σας ενημερώσουμε ότι σε περίπτωση εξαγοράς του συνόλου ή μέρους του διαδικτυακού μας Ιστοτόπου από άλλη εταιρεία, θα μοιραστούμε πληροφορίες με αυτή την διάδοχο εταιρεία, από την οποία θα απαιτήσουμε να συμμορφωθεί με την δική μας Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η Επιχείρηση αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν επικοινωνείτε μαζί της μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή όταν θέλετε να μας στείλετε πληροφορίες με κάποιον άλλο τρόπο και, ως εκ τούτου, διαβιβάζετε τα δεδομένα σας σε εμάς για τον σκοπό αυτό.

Επιπλέον, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα και τεχνικές πληροφορίες στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε κακόβουλης χρήσης ή άλλης παράνομης συμπεριφοράς στην ιστοσελίδα μας, π.χ. για τη διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων στην περίπτωση επιθέσεων κατά των συστημάτων πληροφορικής μας. 

Τέλος, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας στον βαθμό που είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε, όπως για παράδειγμα ενόψει μιας επίσημης Οδηγίας ή μιας δικαστικής ή άλλης απόφασης των Αρχών, για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των απαιτήσεών μας, καθώς και για περιπτώσεις υπεράσπισής μας ενώπιον των δικαστηρίων.

Η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα γίνεται, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ή σύμφωνα με τη δοθείσα από εσάς συγκατάθεση. Σε κάποιες περιπτώσεις, δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο σε ψευδώνυμη ή ανώνυμη μορφή.

           Χρόνος και τόπος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στο σύστημα του FastComet INC, το οποίο φιλοξενείται σε εξυπηρετητή (server) που βρίσκεται στo Μιλάνο. Η διαχείριση του διακομιστή διενεργείται με τις ενδεδειγμένες μεθόδους, αποκλειστικά και μόνο από αυστηρώς περιορισμένο προσωπικό της ίδιας της Επιχείρησης και το προσωπικό της εταιρείας του διακομιστή.

Διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται προκειμένου να ολοκληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο τα συλλέξαμε και είναι απαραίτητο για τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας. Διαφορετικός χρόνος τήρησης των δεδομένων σας εφαρμόζεται ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας. Όταν η περίοδος αποθήκευσης παρέλθει, τα δεδομένα διαγράφονται ανάλογα.

Πέρα από τους κανόνες που έχουμε ορίσει εμείς, υπάρχουν και άλλες περίοδοι για τις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε αρχείο. Για παράδειγμα, τα φορολογικά στοιχεία πρέπει να τηρούνται για όσο διάστημα ορίζει η εκάστοτε εθνική νομοθεσία.

Επισημαίνουμε ότι ακόμα και εάν υποβάλετε αίτημα για τη διαγραφή των δεδομένων σας, είναι δυνατό να διατηρούμε κάποια από αυτά αποκλειστικά και μόνο λόγω υποχρεώσεων εκ του νόμου ή για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Στη περίπτωση αυτή, τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε θα μεταφερθούν και θα αποθηκευτούν στους διακομιστές μας, οι οποίοι εδρεύουν εντός ΕΟΧ. Δεν θα μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Πώς μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε προσεκτικά επιλεγμένα τρίτα μέρη. Ποτέ δεν θα μεταβιβάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τέτοιους σκοπούς, εκτός αν μας το έχετε επιτρέψει ή εάν έχουμε νόμιμο δικαίωμα να το πράξουμε.

Χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους-προμηθευτές για τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Ανάπτυξη, υποστήριξη, συντήρηση και φιλοξενία πληροφοριακών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής φιλοξενίας ιστοσελίδας.
 • Διαδικασία παραγγελίας και παράδοσης μέσω του καταστήματος της Επιχείρησης και των συνεργαζόμενων διανομέων. 
 • Επεξεργασία πληρωμών για να μπορείτε να πληρώσετε με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Υποβάλλοντας τα προσωπικά σας στοιχεία σε εμάς, αναγνωρίζετε ότι αυτά τα τρίτα μέρη ενδέχεται να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας στοιχεία. Ζητάμε από όλα τα τρίτα μέρη να αντιμετωπίζουν με ασφάλεια τα προσωπικά σας στοιχεία και να διατηρούν όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, διασφαλίζοντας την ανωτέρω υποχρέωσή τους και με σχετικές συμβάσεις μεταξύ μας, διατηρώντας πάντοτε το δικαίωμά να λάβουμε και εύλογα μέτρα για την επιβολή της. Ποτέ δεν θα προβούμε σε εμπορική εκμετάλλευση (πώληση) των προσωπικών σας στοιχείων.

Ασφάλεια των δεδομένων

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι μια υψηλή προτεραιότητα για την Επιχείρηση. Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε ασφαλή τα προσωπικά σας δεδομένα. Ως εκ τούτου, προστατεύουμε τα δεδομένα σας που αποθηκεύονται σε εμάς μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτελεσματική πρόληψη απώλειας ή κακής χρήσης αυτών από τρίτους. Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι μας οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου. Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δεδομένα μεταδίδονται σε κρυπτογραφημένη μορφή. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία των δεδομένων σας, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόζονται στα αντίστοιχα επικρατούντα πρότυπα της τεχνολογίας.

Υπερσύνδεσμοι (hyperlinks) σε ιστοσελίδες τρίτων μερών

Στον Ιστότοπό μας παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των υπερσυνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με υπερσύνδεσμο. Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε μια διαφορετική ιστοσελίδα, η περιήγηση στην οποία υπόκειται στους δικούς της όρους χρήσης και προστασίας δεδομένων.

Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας που παρατίθεται με υπερσύνδεσμο. Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων υπερσυνδέσμων στην εκάστοτε ιστοσελίδα λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε τις πολιτικές προστασίας δεδομένων όλων των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε.

Συγκατάθεση και δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Επιλέγοντας ότι συμφωνείτε και συγκατατίθεστε με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων για τους ως άνω συγκεκριμένους σκοπούς, είτε από την Επιχείρηση είτε από συνεργαζόμενη με αυτήν εταιρεία. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, καθώς και να ασκήσετε ένα από τα νόμιμα δικαιώματά σας, ήτοι την πρόσβαση στα δεδομένα σας και τη λήψη αντιγράφου αυτών, τη διόρθωση των ανακριβών πληροφοριών των προσωπικών σας στοιχείων, τη διαγραφή (λήθη) των δεδομένων σας ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, τη φορητότητα των δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, την αντίρρηση στην υποβολή σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Η Επιχείρηση διαχειρίζεται τα αιτήματά σας με τη δέουσα προσοχή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων σας και η προστασία των δικαιωμάτων σας. Για τον λόγο αυτό, σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες ως προς το πρόσωπο που αιτείται την γνωστοποίηση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες, αναγκαίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

Η Επιχείρηση απαντά στα αιτήματά σας χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μήνα από τη λήψη εκάστου αιτήματος εκτός αν λόγω της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω της πληθώρας των αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε. Εάν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Επιχείρηση δύναται να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

Σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων σας και εφόσον η παραβίαση αυτή ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος, η Επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει σχετικώς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Μπορείτε να επικοινωνείτε ανά πάσα στιγμή με την Επιχείρηση και ειδικότερα για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, την υποβολή ερωτήματος ή καταγγελίας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@patecreme.gr.

Επιπλέον και σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δεδομένα σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένων που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όσο βρίσκεστε μέσα στον Ιστότοπό μας. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με τη χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας.

Η χρήση των cookies διευκολύνει την ιστοσελίδα να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης που έχετε. Έτσι, η εμπειρία αναζήτησης θα είναι βελτιωμένη την επόμενη φορά που θα μας επισκεφτείτε.

Τα cookies είναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού και περιέχουν ανωνυμοποιημένες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε.

Ανήλικοι

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του Ιστοτόπου μας απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας καμία πληροφορία για άτομα κάτω από το ηλικιακό αυτό όριο. Εάν είστε κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο υποβολή στοιχείων σας προς εμάς, παρά μόνο εάν έχετε τη συγκατάθεση του προσώπου που ασκεί τη γονική σας μέριμνα.

Δεδομένου ότι δεν είναι τεχνικά εφικτό να ελέγξουμε με αποτελεσματικό τρόπο σε όλες τις περιπτώσεις την ηλικία σας, δεσμευόμαστε, σε περίπτωση που αναφερθεί και εξακριβωθεί η υποβολή προσωπικών στοιχείων που αφορούν σε ανηλίκους, να διαγράφουμε άμεσα όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η διαγραφή αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της ανάγκης τήρησης των στοιχείων σε περίπτωση θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεών μας ή της παροχής συγκατάθεσης από κηδεμόνα.

Τροποποιήσεις των πληροφοριών της παρούσας πολιτικής απορρήτου

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες του Ιστοτόπου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.